• tourazmoon
  • how
  • winter-banner
  • off-new-year]
پرینت

آیین نامه آموزشی

در . نوشته شده در آیین نامه ها

آیین نامه آموزشی مجتمع انفورماتیک بین الملل

ayeen

  ماده 1- قوانین تشکیل دوره بین الملل:

   تبصره 1: شروع قطعی دوره پس از به حدنصاب رسیدن، به دانشجویان اعلام می گردد، در غیر اینصورت شروع دوره تا به حد نصاب رسیدن تعداد افراد به تعویق خواهد افتاد.

    تبصره 2: اساتید دوره بنا به صلاحدید و انتخاب هیات علمی بین الملل در هنگام شروع هر دوره مشخص می گردند ولی چنانچه در طول دوره استاد سرفصل را رعایت نکند و یا از نظر بار علمی رضایت دانشجو در دوره را فراهم نکند امکان تغییر استاد در هر مقطعی از دوره وجود دارد.

    تبصره 3: تسلط دانشجو بر مطالب پیش نیاز دوره الزامی است و در صورت عدم رعایت پیشنیاز دوره، مسئولیت آن به عهده دانشجو می باشد.

    تبصره 4: به علت انگلیسی بودن کتب و برگزاری آزمونها به زبان انگلیسی، برای دانشجویان الزامیست در حد دانستن مفاهیم کتاب به زبان انگلیسی مسلط باشند.

    تبصره 5: هرگونه تغییر در روز و ساعت و یا جلسه ای از دوره در وب سایت بین الملل www.i3center.com و همچنین تابلوهای اعلانات مجتمع اطلاع رسانی می گردد و پیگیری کلیه موارد آموزشی به عهده دانشجو می باشد.

 

    تبصره 6: از آنجائیکه نظرات شما رهنمون ما در برگزاری دوره های بهتر و غنی تر است لذا با تکمیل فرم ارزشیابی در پایان هر دوره ما را از نظرات خود مطلع فرمائید

ماده 2: قوانین انضباطی بین الملل:

  تبصره 1: کلاس ها راس ساعت مقرر شروع خواهد شد و شما  با حضور به موقع در کلاس نه تنها به وقت خود و دیگران احترام گذاشته اید بلکه در هرچه بهتر برگزار شدن دوره ما را یاری می نمایید. لذا از تاخیر بیش از 10 دقیقه اجتناب نمایید.

تبصره 2: در صورت غیبت غیر موجه بیش از 3 جلسه از تعداد ساعت ثبت شده در مدرک کسر می گردد. تذکر: در صورت تاخیر،غیبت و یا خروج زود هنگام از کلاس به علل موجه،لازم است مسئول آموزش را مطلع فرمائید. تاخیر یا غیبت غیر موجه دانشجویانی که از سوی سازمان یا شرکت معرفی شده اند بلافاصله به اطلاع سازمان و شرکت معرفی کننده خواهد رسید.

تبصره 3: از آنجائی که استفاده از تلفن همراه و روشن بودن در طول جلسات موجب اختلال در یادگیری خود و دیگران می شود، لذا با خاموش نمودن تلفن همراه در کلاس درس، از اختلال در یادگیری  خود و دیگران جلوگیری نمائید.

تبصره 4: مسئولین مرکز آموزش برای تکمیل پرونده آموزشی و حفظ سوابق نیاز به اطلاعات دقیق دارند لذا در با دادن اطلاعات صحیح و تکمیل فرم ها با مسئول آموزش همکاری نمایید.

تبصره 5: در پایان کلاس حتما" کامپیوتر خود را خاموش و صندلی خود را مرتب نمائید و با رعایت قوانین در تامین لابراتوار مناسب ما را یاری نمائید.

 تبصره 6:  با حفظ نظم و آرامش در محیط بین الملل ما را در ایجاد محیطی مناسب آموزش یاری نمائید.

تبصره 7: با رعایت پوشش کامل اسلامی و استفاده از پوشش مقنعه برای خانم ها و حفظ شئونات اسلامی حریم بین الملل را پاس بدارید.

تبصره 8:از آنجائیکه استعمال دخانیات در مکانهای عمومی تضییع حقوق دیگران است لذا از استعمال دخانیات در محیط موسسه جدا"  خودداری نمائید.

تبصره 9: ضبط جلسات تدریس به صورت ویدئویی ممنوع می باشد و ضبط صوتی فقط با هماهنگی مسئول آموزش و تائید استاد امکان  پذیر است.

تبصره 10: شرکت کنندگان در دوره ها موظف به رعایت کلیه شئونات اخلاقی و انضباطی  مجتمع انفورماتیک بین الملل بوده و در صورت  عدم تشخیص صلاحیت فرد از ادامه تحصیل فرد مذکور در موسسه خودداری به عمل خواهد آمد.

تبصره 11: چنانچه تعداد شرکت کنندگان در دوره کمتر از 4 نفر باشد، طبق آئین نامه آموزشی و تجربه چندین ساله در امر آموزش طول دوره نصف می گردد.

ماده3: قوانین آزمون و صدور گواهینامه بین الملل:

تبصره 1:شرایط دریافت گواهینامه رسمی پایان دوره بین الملل حضور دانشجو در 70 % جلسات کلاس ،تسویه حساب کامل، قبولی در  آزمون پایان دوره ، نظر مساعد استاد، تائید کامل موسسه و درخواست کتبی دانشجو می باشد .

 تبصره 2: احراز حد نصاب نمره قبولی در آزمون پایان دوره جهت دریافت مدرک الزامیست. در صورت عدم قبولی در آزمون اول ، تنها یکبار امکان شرکت در آزمون مجدد با پرداخت هزینه آزمون وجود داشته و در صورت عدم قبولی مجدد، دوره باید تکرار شده و مجتمع انفورماتیک بین الملل از ارائه مدرک رسمی برای آن دوره معذور است.

تبصره 3: هزینه شرکت در آزمون مجدد 100.000 ریال بوده و هزینه صدور مدرک پایان دوره 300.000 ریال می باشد .

تبصره 4: در دوره های Pack (ارشد) در صورت داشتن تمامی گواهینامه ها به صورت جداگانه گواهینامه Master Pack به صورت رایگان صادر خواهد شد. این قرارداد در 4 ماده و 21 تبصره تنظیم گردیده است و  موسسه تمامی تلاش خود را در تهیه این منشور طبق شرایط موجود به عمل اورده است و در صورت  تغییر هر یک از موارد فوق توسط موسسه اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

 

Web Analytics