• tourazmoon
  • how
  • winter-banner
  • off-new-year]
پرینت

مسئولیت اجتماعی مجتمع انفورماتیک بین الملل

در . نوشته شده در مسئولیت اجتماعی مجتمع انفورماتیک بین الملل

Responsibility 562e7

بر این باوریم که فراتر از رسالت خویش در حوزه خدمات آموزشی و تربیت نیروی متخصص جهت فعالیت در بازار کار، در زمینه های اجتماعی گوناگون نیز نسبت به اقشار گوناگون این مرز و بوم مسئولیت داریم و در این راستا خود را ملزم به اجرای آن    می دانیم.

حمایت و همکاری در گسترش و اشاعه علم و دانش در محورهای ذیل تا کنون انجام شده است و همچنان نیز در حال انجام است: 

 * حمایت از رویدادهای علمی و آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات و علوم مدیریتی در سطح استان خراسان رضوی

 * ارائه تخفیف های ویژه برای خانواده محترم شهدا، جانبازان و ایثارگران

 * ارائه تخفیف های ویژه برای فرهنگیان، اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و خانواده محترم ایشان

 * * ارائه تخفیف های ویژه به اعضای کانون ملی نخبگان و حمایت از پروژه های کشوری در زمینه IT

 * فراهم کردن تسهیلات مالی مانند تخفیف و قسط بندی برای علاقمندان کم بضاعت از نظر مالی

 * توجه ویژه به محیط زیست و تلاش در جهت ارتقای سطح دانش جامعه در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و استفاده از تکنولوژی های نوین جهت حذف استفاده از کاغذ

 * مشارکت در فعالیت های عام المنفعه و همچنین فعالیت های حمایتی خیریه در زمان حوادث غیر مترقبه مانند زلزله، سیل و ... در سطح استان 

Web Analytics