اعتبارات

Print

تقدیرنامه ارزشیابی بنیاد جهانی ICDL

Posted in اعتبارات

i3center ICDL taghdir
Print

پروانه تاسیس

Posted in اعتبارات

i3center tasis

 

Print

گواهی رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی

Posted in اعتبارات

i3center shoraye ali anformatic

 

Print

گواهی صلاحیت اموزش کارکنان دولت

Posted in اعتبارات

i3center sazman modiriyat

 

Print

اگهی تاسیس شرکت تعاونی بین الملل

Posted in اعتبارات

i3center RoozTaghFaa

 

Print

مجوز فروش محصولات پارس دیتا

Posted in اعتبارات

i3center pars data

Print

مجوز فعالیت

Posted in اعتبارات

i3center nezam senfi

Print

مجوز برگزاری دوره های اموزشی بخش تعاون

Posted in اعتبارات

i3center Capture

 

Print

عضویت حقوقی در انجمن انفورماتیک ایران

Posted in اعتبارات

i3center anjoman

 

Print

گواهی صلاحیت برگزاری دوره های وزارت تعاون

Posted in اعتبارات

i3center otagh

گواهی صلاحیت برگزاری دوره های وزارت تعاون

Print

مرکز آموزش اتاق تعاون خراسان رضوی

Posted in اعتبارات

i3center taavhon

مرکز آموزش شماره 2 اتاق تعاون خراسان رضوی

Print

نماینده رسمی شرکت ایران سرور

Posted in اعتبارات

i3center iran

نماینده رسمی شرکت ایران سرور (ارائه هاست و دامنه)

Print

نماینده رسمی شرکت پارس دیتا

Posted in اعتبارات

i3center pars data

نماینده رسمی شرکت پار دیتا ( ارائه هاست و دامنه)

Print

عضو انجمن انفورماتیک ایران

Posted in اعتبارات

i3center anformatic

عضو انجمن انفورماتیک ایران

Print

عضو انجمن صنفی رایانه ای

Posted in اعتبارات

i3center nezam senfi

عضو انجمن صنفی رایانه ای

Print

مجوز برگزاری دوره های فناوری اطلاعات

Posted in اعتبارات

 

 

i3center sazman modiriyat

مجوز برگزاری دوره های فناوری اطلاعات برای کارکنان دولت

Print

مجوز برگزاری آزمون های بنیاد ICDL ایران

Posted in اعتبارات

مجوز ICDL 2016

مجوز برگزاری آزمون های بنیاد ICDL ایران

Print

اعتبارات بین الملل

Posted in اعتبارات

i3center-400-156

نام حقوقی: شرکت تعاونی طلیعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بین الملل
نام تجاری: مجتمع انفورماتیک بین الملل
شماره ثبت: 19858
شماره ملی شرکت: 10380353716
کد اقتصادی: 411191911313

یکی از عمده اهداف مجتمع انفورماتیک بین الملل رسیدن به استاندارهای روز دنیا در زمینه
IT می باشد. در راستای این هدف مجتمع از زمان تاسیس تاکنون با بکارگیری تمامی عوامل موجود سعی بر منطبق نمودن خود در این زمینه نموده است و به شکر الطاف الهی اکنون جزو معدود برند های آموزشی در سطح کشور می باشد که به طور همزمان توانسته تمامی مجوزهای معتبر آموزشی را کسب نماید.

Web Analytics