Print

مهندس الیاس سرگزی

on . Posted in کمک مربی ها

sargazi

الیاس سرگزی


کارشناس سخت افزار و شبکه در اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی


مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار دانشگاه امام رضا(ع)


کارشناسی ارشد نرم افزار دانشگاه آزاد مشهد


پشتیبانی شبکه Switching & Routing اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی


پشتیبانی شبکه Microsoft اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی


پشتیبانی سرورهای HP در اداره کل امورمالیاتی خراسان رضوی


پشتیبانی Hypervisor های Vmware و HyperV اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی

 

 

Web Analytics