Print

منشور کیفیت

Posted in تاریخچه بین الملل

i3center quality-banner 
منشور كيفيت مجتمع انفورماتیک بین الملل 
 
1- مشتری گرایی، ارتقای سطح کیفیت خدمات و افزایش پاسخگویی
2- افزایش ظرفیت و توان عملیاتی از طریق ارتقاء و توسعه زیرساختهای مورد نیاز
3- ارتقای سطح ایمنی بر اساس استانداردهای سازمانی
4- گردآوری و رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی در زمینه ارائه خدمات مرتبط با دنیای فناوری اطلاعات
5- افزایش شایستگی های کارکنان با نیازسنجی و اجرای آموزش های مؤثر و کاربردی
6- بهبود مداوم کلیه فرآیندها در جهت ارتقای هر چه بیشتر اثر بخشی سیستم مدیریت
مدیریت مجتمع انفورماتیک بین الملل با اتکای به پروردگار متعال، خود را متعهد به منشور كيفي و اخلاقي بین الملل می داند و در راستای رسیدن به اهداف فوق منابع لازمه را تامین و از کلیه همکاران و کارکنان می خواهد تا در راستای استقرار این سیستم و تحقق هرچه بیشتر این اهداف نهایت تلاش و کوشش خود را بنمایند و از كليه مشتركان مجتمع انفورماتیک بین الملل میخواهد در صورت مشاهده هرگونه تناقض در عملكرد پرسنل و كاركنان، از طريق همين سايت مديريت مجتمع را مطلع سازند.
 
Web Analytics