Print

آئين نامه آزمون و صدور گواهینامه بین الملل

on . Posted in اخبار

دانشجويان عزيز
باسلام

احتراما آئين نامه آزمون و صدور گواهينامه بين الملل به شرح ذيل به حضور اعلام مي گردد.

آئين نامه آزمون و صدور گواهینامه بین الملل:

1: شرایط دریافت گواهینامه رسمی پایان دوره بین الملل حضور دانشجو در 70 % جلسات کلاس ،تسویه حساب کامل،قبولی در  آزمون پایان دوره ،نظر مساعد استاد،تائید کامل موسسه و درخواست کتبی دانشجو می باشد .

2: احراز حد نصاب نمره قبولی در آزمون پایان دوره جهت دریافت مدرک الزامیست .در صورت عدم قبولی در آزمون اول ،تنها یکبار امکان شرکت در آزمون مجدد با پرداخت هزینه آزمون وجود داشته و در صورت عدم قبولی مجدد ،دوره باید تکرار شده و مجتمع انفورماتیک بین الملل از ارائه مدرک رسمی برای آن دوره معذور است.

 3: هزینه شرکت در آزمون مجدد 100.000 ریال بوده و هزینه صدور مدرک پایان دوره 150.000 ریال می باشد .

 4: در دوره های Pack(ارشد) تنها یک مدرک درپایان دوره ها تحت عنوان مدرک Pack(ارشد)با رعایت قوانین فوق ارائه می گردد  و به ازای هر دوره مدرک جداگانه ای صادر نخواهد گردید مگر با پرداخت هزینه صدور جداگانه برای هر مدرک.

 اگرچه موسسه تمامی تلاش خود را در تهیه این منشور طبق شرایط موجود به عمل اورده است ولی تغییر هر یک از موارد فوق توسط موسسه در هر زمانی و بدون اطلاع قبلی امکان پذیر است.

Web Analytics