Print

مدارک متخصص ارشد شبکه

on . Posted in اخبار

exam result

دانشجویان عزیز
با سلام

احتراما باستحضار می رساند، مدارک متخصص ارشد شبکه بین الملل، دانشجویانی که در زیر نام آنها آورده شده است، آماده می باشد.
این عزیزان می توانند با در دست داشتن یک قطعه عکس جهت دریافت مدارک خود به مسئول دپارتمان آزمون بین الملل مهندس محدثه حیدرعلی مراجعه فرمایند.

 

1.  خانم مهندس بهاره هاشمی

2. خانم مهندس سارا علی نژاد

هر چه خوبیست برایتان آرزومندیم.

Web Analytics