Print

قدردانی از کادر اجرایی و آموزشی بین الملل

on . Posted in اخبار

1

مسئولین محترم دپارتمان آزمون های بین المللی دفتر مرکزی مجتمع انفورماتیک بین الملل
اساتید محترم دوره های بنیاد جهانی ICDLدر مجتمع انفورماتیک بین الملل
مدیران شعب نمایندگی های بین الملل
انتخاب مجتمع انفورماتیک بین الملل از طرف بنیاد جهانی ICDLدر ایران به عنوان برترین و موفق ترین مرکز آموزش و آزمون را که نتیجه تخصص، تجربه و زحمات دلسوزانه شما است تبریک گفته و آرزوی افتخاراتی بیش از این را از خداوند منان برای شما مسئلت مینمایم.
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مجتمع انفورماتیک بین الملل
Web Analytics