Print

شروعی دیگر

on . Posted in اخبار

kake


با سلام

بدینوسیله به اطلاع خانواده بزرگ بین الملل می رساند که دوره + Network   دیروز دوشنبه  مورخ 91/04/19 از ساعت 18:30 الی 21در سایتB برگزار  گردید.
شایان ذکر است که طبق سنت دیرین بین الملل جشن مختصری در آغاز دوره با حضور مدیریت مجتمع جناب آقای عباس پورفرخی  و  جمعی از پرسنل مجتمع  برگزار  شد .
دنیا را برایتان شاد شاد وشادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندیم.
سارا تاج آبادی-مسئول دپارتمان آموزش
Web Analytics