Print

تولدی دیگر

on . Posted in اخبار

kake


با سلام

بدینوسیله به اطلاع خانواده بزرگ بین الملل می رساند که دوره MCITP  امروز یک شنبه  مورخ 91/04/18 از ساعت 16الی 18:30در سایتA برگزار  گردید.
شایان ذکر است که طبق سنت دیرین بین الملل جشن مختصری در آغاز دوره با حضور  کادر آموزشی و جمعی از پرسنل مجتمع  برگزار  شد .
دنیا را برایتان شاد شاد وشادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندیم.
سارا تاج آبادی-مسئول دپارتمان آموزش
Web Analytics