Print

ثبت نام زمستانه متخصص ارشد برنامه نویسی

on . Posted in اخبار

 ccna1

معرفی دوره

مدرک متخصص برنامه نويسی مايکروسافت يا MCPDنشانگر مهارت فرد در به کارگيری Microsoft Visual Studioو Microsoft .NETFrameworkدر توليد برنامه های کاربردی و تخصصی جهت استفاده در صنعت و دنيای واقعي می باشد .
كسب اين مدرك توانايي و مهارتهاي تخصصي فرد در برنامه نويسي و ارائه و توليد نرم افزارهاي مبتني بر دات نت را نشان مي دهد و در راه كسب اين مدرك مباحث بسيار جامع و كاملي در مورد مدلهاي برنامه نويسي تحت ويندوز و تحت وب و همچنين روشهاي توسعه برنامه هاي كاربردي در محيطهاي تجاري بزرگ براي شما ارائه خواهد شد .
اين مدرک كه جايگزين MCSDقلمداد مي گردد از سری Professionalمی باشد
مدرك MCPDمدرکی است معتبر كه پيشرو در طراحی و ساخت سيستم ها و نرم افزارهای تجاري و بازرگانی بوسيله ابزارها و تكنولوژی Microsoftمي باشد.برنامه های كاربردی كه دارندگان MCPDقادرند طراحی و توليد نمايند شامل طيف وسيعی از نرم افزارهای Desktop( تك كاربره ) و چند كاربره تا نرم افزارهای تحت شبكه گسترده اينترنت و داراي لايه های چند گانه ميباشد.دوره MCPDشامل امتحانات جداگانه ای است كه توانائي داوطلبان را در ساخت سيستم های نرم افزاری بر مبنای شبكه اينترنت، سيستم های گسترده در چندين مكان مجزا و يا سيستم هاي تجاری كه بوسيله نرم افزارهاي Microsoftپياده سازی می شود ( مانندSQL Server) مورد ارزيابی قرار ميدهد.مدرك MCPDيکی از شناخته شده ترين مدارك فنی در دنيای صنعتی امروز ميباشد. با كسب اين مدرك فرد ثابت خواهد نمود كه توانائی لازمه جهت رهبری و مديريت ، طراحی و پياده سازی سيستم ها ي نرم افزاری تحت ویندوز يك سازمان را دارا می باشد.

TS: Windows Applications Development with Microsoft .NET Framework 4 (70-511)
TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4(70-513)
TS: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4 (70-516)
PRO: Designing and Developing Windows Applications Using Microsoft .NET Framework 4 (70-518)
TS: Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4 (70-515) 
PRO: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framework 4 (70-519)

مدت زمان دوره : 230 ساعت                                    تاريخ شروع :90/11/16
روزهاي تشكيل :روزهای فرد                                    ساعات تشكيل :16 الی 18:30
  جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با واحد آموزش مجتمع انفورماتیک بین الملل تماس حاصل نمائید.

Web Analytics