Print

دانشجویان درس کاربرد 3 دانشگاه الزهراء

on . Posted in اخبار

1student7
با سلام
به اطلاع دانشجویان گرامی دانشگاه الزهراء گروه های روز های دوشنبه و پنجشنبه که درس کاربرد با مهندس پورفرخی دارند میرساند کتاب الکترونیکی درس کاربرد 3 رایانه در حسابداری  را میتوانید از اینجا دانلود کنید.
کتاب الکترونیکی آموزش Acees 2007
Web Analytics