Print

ثبت اختراع یکی از دانشجویان بین الملل

on . Posted in اخبار

bouquet 02


سر سبز بهار تقدیم تو باد                                                          آواز خوش هزار تقدیم تو باد
گفتند که لحظه ای ایست روییدن عشق                                          آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد

  دانشجوی گرامی: سرکار خانم زهرا شعبانی

   موفقیت شما را در ثبت اختراع و همچنین راه یافتن به جشنواره خوارزمی جهت اختراع ربات هوشمند را به شما سرور گرامی و خانواده محترمتان تبریک عرض می نمائیم.

امید آن داریم که شاهد موفیقیت های روز افزون شما و سایر دانشجویان مجتمع انفورماتیک بین الملل در سطوح علمی و پژوهشی کشورمان باشیم.
مدیریت ،پرسنل و خانواده بزرگ بین الملل
 
Web Analytics