Print

شروع دوره ICDL ترم پاییز

on . Posted in اخبار

f-icdl

با سلام
بدینوسیله به اطلاع کلیه علاقمندان به فرا گیری دانش ITدر زمینه مهارتهای هفتگانه (ICDL) می رساند که  کد جدید دوره ICDLاز روز شنبه مورخ 90/07/30 آغاز می گردد.
شایان ذکر است تنها آن دسته از دانشجویانی در لیست این گروه قرار خواهند گرفت که تکمیل پرونده نموده باشند .

 
ایام به کام
الهام خاکی-معاونت آموزش مجتمع انفررماتیک بین الملل

Web Analytics