Print

خبر شماره 2

on . Posted in اخبار

خبر شماره 2:

با سلام
پیرو گزارشات قبلی از تیم اعزامی بین الملل به استانبول ترکیه، جهت حضور در مراکز بین المللی آزمون و اخذ مدارک بین المللی، باستحضار می رساند، این تیم روز یکشنبه مورخ  91/05/09 ساعت 3:20 بامداد مشهد را به مقصد استانبول ترک کرد. بنا بر خبرهای واصله  تیم ساعت 7 صبح وارد فرودگاه آتاتورک در استانبول شده و در حال حاضر مشغول استراحت و مطالعات قبل از آزمون میباشند. دانشجویان پس از استراحت یک روزه از فردا 91/05/09 جهت برگزاری آزمون به مراکز آزمون منتقل خواهند شد.

برای موفقیت این عزیزان دعا می کنیم.

روابط عمومی مجتمع انفورماتیک بین الملل - یکشنبه 09/05/91 ساعت 13:30

Web Analytics