نشریه الکترونیکی استراتژیست

Print

سومین شماره از نشریه الکترونیکی استراتژیست منتشر شد.

دانشجویان و اساتید محترم مجموعه بین الملل: سرانجام سومین شماره از نشریه الکترونیکی "استراتژیست" با موضوعات متنوع و مفید منتشر شد.
 
 
 
 
این نشریه به مدیر مسئولی آقای محمدرضا آقازاده و سردبیری آقای مجتبی لشکر بلوکی منتشر می شود.
 
آنچه در این شماره میخوانید:
 
*5 اشتباه رایج در استراتژی
 
*از رسوب های ذهنی چگونه رها شوید؟
 
*10 باور خطرناک در مدیریت استراتژیک 
 
*مدیریت استراتژیک یعنی چه؟
 
*دورنمای روشن وچشم انداز مثبت برآینده چیست؟
 
سومین شماره از نشریه "استراتژیست" را از این قسمت دانلود نمایید.(دانلود رایگان)
 
اگر اهدافتان شما را نترساند کوچک اند
 
افسانه سالاری روابط عمومی بین الملل
Print

دومین شماره از نشریه الکترونیکی استراتژیست منتشر شد.

 
به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان مجموعه بین الملل میرسانیم دومین شماره از نشریه الکترونیکی "استراتژیست" با موضوعات متنوع و مفید منتشر شد.
 

TLSS5-150ppp

 
این نشریه به مدیر مسئولی آقای محمدرضا آقازاده و سردبیری آقای مجتبی لشکر بلوکی منتشر می شود.
 
آنچه در این شماره میخوانید:
 
* استراتژی سازمانی و استراتژی ملی
 
 
*جعبه ابزار استراتژیست
 
 
*کیفیت فرایند تصمیم گیری استراتژیک
 
 
*محتوای تصمیم گیری گیری استراتژیک و ...
 
دومین شماره از نشریه "استراتژیست" را از این قسمت دانلود نمایید.(دانلود رایگان)
 
 
آرزوی چالش های کمترنکن آرزوی دانایی بیشتر داشته باش
 
افسانه سالاری روابط عمومی بین الملل
Print

اولین شماره از نشریه الکترونیکی استراتژیست منتشر شد.

 cooler-e-reader-side

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان مجموعه بین الملل میرسانیم اولین شماره از نشریه الکترونیکی "استراتژیست" با موضوعات متنوع و مفید منتشر شد.

این نشریه به مدیر مسئولی آقای محمدرضا آقازاده و سردبیری آقای مجتبی لشکر بلوکی منتشر می شود.

آنچه در این شماره میخوانید:

* چطور تفکر استراتژیست در تعاملات و نشست ها ظهور میابد؟؟

* استراتژی شخصی : زمانی برای تجدید اشتیاق به حرفه و دورنمایی روشن

*  6 دام استراتژی را بشناسید

* استراتژی سازمانی

* و ...

اولین شماره از نشریه "استراتژیست" را از این قسمت دانلود نمایید.(دانلود رایگان)

 

همه ی خوشبختی ها و موفقیت هایی که به من روی آورده انداز درهایی وارد شده که آنهارا به دقت بسته بودم.

روابط عمومی بین الملل

 

 

 

 

 

 

Web Analytics