آفر ویژه برای دوره +Security

Posted in آفرهای ویژه

نام آفر: هدیه ویژه برای دوره آموزشی +Security به بهانه برگزاری اولین بار با کد آزمون جدید
میزان آفر: 105.000 تومان  (مشاهده جدول رسمی شهریه دورهای آموزشی) 
مدت اعتبار آفر: از تاریخ 93/01/19 لغایت 93/01/26 به مدت یک هفته
لینک کسب اطلاع از شرایط برگزاری دوره +Security 
secplus 6addc
Web Analytics