Print

آفر ویژه برای کمپ تکمیلی MCSE 2012 R2

Written by admin on . Posted in آفرهای ویژه

MCSE-LOGO-i3center.com

 

عنوان تخفیف: هدیه ویژه برای دوره کمپ تکمیلی (MCSE 2012 R2 (413-70 , 414-70

میزان تخفیف: 85.000 تومان (مشاهده جدول رسمی شهریه دوره های آموزشی) 

مدت اعتبار تخفیف: از تاریخ93/03/29 لغایت 93/04/03

لینک کسب اطلاع از شرایط برگزاری کمپ تکمیلی MCSE 2012 R2

 

Web Analytics