Print

آفر ویژه برای دوره مهندسی شبکه های مایکروسافت (MCSE) کد گروه 9422

on . Posted in آفرهای ویژه

 

MCSE-LOGO-i3center.com 7e6e2

عنوان تخفیف: هدیه ویژه برای دوره مهندسی مایکروسافت (MCSE 2012 R2)

کارگاه عملی Network+ , MCSA Windows 8

میزان تخفیف: 100% (مشاهده جدول رسمی شهریه دوره های آموزشی)

مدت اعتبار تخفیف: از تاریخ 94/06/01 لغایت 93/07/01

لینک کسب اطلاعات از شرایط برگزاری: ثبت نام دوره مهندسی مایکروسافتMCSE با تدریس مهندس جلالیان

 


 

Web Analytics