Print

کسب دومين گواهينامهMCITP امیر وارسته

on . Posted in اخبار


i3center Amir-Varaste 

جناب آقای مهندس امیر وارسته
كسب دومين گواهينامه ارزشمند  MCITP شما با عنوان MCITP Serevr Administrator  را پس از كسب  گواهینامه MCITP Enterprise Administrator  در تست سنتر شهر استانبول کشور ترکیه به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض میکنیم.
برايتان بهترین موفقیت ها رو آرزو میکنیم و مطمئن هستیم در آینده ای نه چندان دور کسب موفقیت های بیشتری را از شما خواهیم شنید.


 
مدیر عامل مجتمع انفورماتیک بین الملل
مهندس عباس پورفرخی
شنبه 31 دسامبر 2011

 
آزمون هائيكه آقاي مهندس امير وارسته موفق به كسب نتايج درخشان در آن شده اند به شرح زير است:
 
Exam 70-680   TS: Windows 7, Configuring
Exam 70-640   TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
Exam 70-642   TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
Exam 70-643   TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring
Exam 70-646   Pro: Windows Server 2008, Server Administrator
Exam 70-647   Pro: Windows Server 2008, Enterprise Administrator
Web Analytics