Print

تبريك كسب گواهينامه هاي MCITP, CCNA به آقاي مهندس عامل

on . Posted in اخبار

688

 جناب آقای مهندس احسان عامل

كسب گواهينامه هاي  ارزشمند  MCITP شما با عنوان MCITP Serevr Administrator  و CCNA را در تست سنتر هاي کشور مالزي به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض میکنیم.
برايتان بهترین موفقیت ها رو آرزو میکنیم و مطمئن هستیم در آینده ای نه چندان دور کسب موفقیت های بیشتری را از شما خواهیم شنید.

 

مدیر عامل مجتمع انفورماتیک بین الملل
مهندس عباس پورفرخی
آزمون هائيكه آقاي مهندس احسان عامل  موفق به كسب نتايج درخشان در آن شده اند به شرح زير است:
 
EXam 640-802
Exam 70-640   TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
Exam 70-642   TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
Exam 70-646   Pro: Windows Server 2008, Server Administrator
Web Analytics