Print

تبریک روز پزشک

on . Posted in اخبار

rooz-pezeshk
 باسمه تعالی

 

پزشک سزاوار تکریم و قدر است که بسی گرانقدر است. با افتخار، ارزش علمی و انسانی اش را پاس می داریم.
مدیریت و پرسنل دفتر مرکزی مجتمع انفورماتیک بین الملل، ضمن گرامیداشت مقام ابن سینا، این روز را به همه پزشکان محترم  تبریک می گوید.

 

امیدواریم ستاره زندگی و اختر دانشتان پیوسته ایام بر دل بیماران بتابد و همواره دعای بندگان بدرقه راه شما باشد.
Web Analytics