Print

تبریک فرا رسیدن سال 1390

on . Posted in اخبار

عمری با حسرت و اندوه زیستن نه برای خود فایده ای دارد و نه برای دیگران
باید اوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته ایم با دیگران نیز قسمت کنیم

لحظات از آن توست؛ آبی، سبز، سرخ، سیاه، سفید،... رنگهایی را که بایسته است بر آنها بزن
روزهایت رنگارنگ

سال نو مبارک
با آرزوی بهترین ها در سال 1390- معاونت مجتمع انفورماتیک بین الملل

Web Analytics