دپارتمان مالی بین الملل

Print

واحد مالی بین الملل

on . Posted in دپارتمان مالی بین الملل

واحد مالی مجتمع انفورماتیک بین الملل در راستای ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان و اساتید و نمایندگی های مجتمع در سراسر کشور موارد ذیل را به اطلاع میرساند:

*کلیه واریزی ها و موارد مالی خود را حتما" با مسئول واحد مالی هماهنگ نموده و اسناد پرداختنی خود را فقط به ایشان تحویل داده "و "حتما رسید" دریافت نمائید.
*اگر پرداخت شما به مجتمع به صورت نقدی میباشد حتما میبایست مبلغ مورد نظر را به حساب های اعلام شده در ذیل واریز و اصل فیش آنرا به مسئول امور مالی مجتمع  تحویل دهید.
*واحد مالی مجتمع از دریافت وجوهات به صورت نقدی و به شیوه دستی معذور است.
*اگر پرداخت شما به صورت چک میباشد حتما میبایست چک صادر شده از بانک های رسمی و از حساب های الکترونیکی باشد. بدیهی است از بانک های شهرستانی که دارای حساب الکترونیکی (حساب متمرکز) نباشد چک دریافت نخواهد شد. همچنین تاریخ مندرج روی چک حتما میبایست با مسئول امور مالی هماهنگ و مطابق با روال های قانونی مجتمع باشد.
*بر روی هر فقره چک نام دریافت کننده فقط باید عنوان  "شرکت تعاونی طلیعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بین الملل"باشد.
*چک های دارای خط خوردگی و متعلق به اشخاص دیگر معتبر نخواهد بود.

 

1 - از طریق دستگاه POS داخل مجتمع 

2 - از طریق واریز وجه به حساب الکترونیکی جام (حساب متمرکز)

3 - انتقال وجه بصورت کارت به کارت از کلیه کارت های بانکی عضو شبکه شتاب

 

شماره حساب بانکی مجتمع انفورماتیک بین الملل:

* کلیه واریزی های مربوط به هزینه سرمایه گذاری دوره ها را می توانید از طرق زیر انجام دهید.

 بانک ملت: 

 شماره حساب:  7923327  بانک ملت شعبه بلوار سجاد

شناسه شبا حساب متمركز : IR55  0120  0000  0000  0007  9233  27

شماره کارت: 0539 0384 1610 5054                       

به نام " عباس پور فرخی"

Web Analytics