Print

آغاز ثبت نام دوره مديريت پروژه(MSP)

on .

petronet managment 4060

آيا مي دانيد دانستن مديريت پروژه در كليه مسائل كاري و شخصي مفيد خواهد بوذ!!!

مدیریت پروژه یا کنترل پروژه (به انگلیسی: Project management) فرآیندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک های خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، به طوری که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین فعالیتها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود باز گرداند. کنترل پروژه در این راه از سه عامل زیر بهره میگیرد.

  1. - تعیین وضعیت واقعی پروژه
  2. - مقایسه وضعیت واقعی با برنامه
  3. - در نظر گرفت اقدام اصلاحی

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند ثبت نام دوره آموزشي مديريت پروژه از هم اكنون در ساختمان مركزي مجتمع انفورماتيك بين الملل آغاز گرديد.

روزهاي برگزاري: دوشنبه و سه شنبه

ساعت برگزاري: 21 - 19

مدت دوره :‌30 ساعت

شروع دوره: دوشنبه 91/09/19  پايان دوره:‌ سه شنبه 91/11/09

مدرس دوره: جناب آقاي مهندس بني اسدزاده

Web Analytics