Print

مدارك دريافتي از بنياد ICDL

on .

ضمن عرض تبریک به جهت کسب مدارک بین المللی از بنیاد جهانیICDL، به اطلاع شما عزیزان می رساند مدارک افرادی که در ذیل نام آنها آورده شده است از طرف بنیاد جهانیICDL صادر گردیده است. نامبردگان می توانند جهت دریافت مدارک به دپارتمان آزمون مراجعه نمایند.

بااحترام - محدثه حيدرعلي
مسئول دپارتمان آزمون مجتمع انفورماتيك بين الملل

1- محمد رضا برجسته  ICDL Core 

2-زهرا محموآبادي ICDL Core

3-احسان پوراحمدي شورابي ICDL Core

4- فهيمه دانايي فر ICDL Core

5- حميدرضا جلاليان ICDL Core

Web Analytics