Print

برگزاری جلسه جبرانی کد گروه ciw مهندس رزمخواه

on .

images 2 1cc06

 

دانشجوی گرامی

باسلام

بدین وسیله به اطلاع می رساند که جلسه جبرانی دوره CIWمهندس رزمخواه کد گروه 9120 روزهای چهارشنبه 18:30-16 و جمعه 11-8:30 در روز شنبه مورخ 31/01/92 ساعت 18:30-16 در سایت A برگزار خواهد شد.

زمان ها را در یابیم زیرا همیشه در اختیار ما نیستند.

 

                                                   

                                                                                     مهناز قنبریان

                                                               مسئول دپارتمان آموزشی مجتمع انفورماتیک بین الملل

Web Analytics