Print

جلسه جبرانی PHP آقای مهندس کوشکی

on .

 

Capture

 با سلام
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره PHP  آقای مهندس کوشکی کد گروه 9144  (روزهای شنبه و دوشنبه) می رساند که، تاریخ جلسات جبرانی این گروه بابت تعطیلات رسمی اخیر به شرح ذیل اعلام می گردد.         
-          روز شنبه مورخ 92/06/30 از ساعت 18:30 الی 21
-          روز دوشنبه مورخ 92/07/01 از ساعت 18:30  الی 21

موفق باشید.
محدثه حیدرعلی - معاونت مجتمع انفورماتیک بین الملل

 

 

Web Analytics