Print

تغییر تاریخ برگزاری آزمون کمپ تخصصی سیسکو CCNA

on .

0258 f964d

 

قابل توجه دانشجویان کمپ تخصصی سیسکو CCNA ضمن تبریک به شما که از فرصتها بهترین استفاده را می کنید و برابر با استانداردهای بین المللی دوره های کوتاه مدت را جهت کسب تخصص برگزیدید به اطلاع می رساند .تاریخ برگزاری آزمون پایان دوره  شما به روز پنجشنبه مورخ 1392/07/04 ساعت 15:00 ماکول گردید.

موفقیت تک تک شما عزیزان را خواستاریم.

 

Web Analytics