Print

قابل توجه دانشجویان MCSE مهندس جلالیان

on .

AB 16473

قابل توجه دانشجویان MCSE مهندس جلالیان

با سلام

به اطلاع دانشجویان محترم دوره مهندسی شبکه های مایکروسافت MCSE2012 مهندس جلالیان کد گروه 9204 می رساند. با درخواست این عزیزان مبنی بر لغو کلاس در روزهای دوشنبه مورخ 1392/10/23 و شنبه مورخ 1392/10/28 موافقت شد. جلسات جبرانی کلاس درروز دوشنبه 1392/10/30 و شنبه 1392/11/05 ساعت 18:30-14:00 برگزار خواهد شد.

مهناز قنبریان

دپارتمان آموزش مجتمع انفورماتیک بین الملل

 

Web Analytics