Print

قابل توجه دانشجویان MCSE مهندس جلالیان

on .

th12 e884c


به اطلاع دانشجویان مهندسی شبکه MCSE 2012 مهندس جلالیان کد گروه 9204 روزهای شنبه و دوشنبه  18:30-16:00می رسانیم جلسه جبرانی این عزیزان در روز شنبه مورخ 92/11/19 ساعت 20:30 - 18:30 برگزار خواهد شد.


موفقیت ؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است.
مهناز قنبریان
دپارتمان آموزش مجتمع انفورماتیک بین الملل

Web Analytics