Print

تولد آخرین کد گروه مهندسی شبکه MCSA 2012 در سال 92

on .

 

جشن افتتاحیه آخرین کد گروه مهندسی شبکه 2012 MCSA سال 1392در روز شنبه مورخ 92/11/26 ساعت 18:30 در سایت C مجتمع با حضور دانشجویان و مدرس دوره جناب آقای مهندس سید محمد جلالیان برگزار گردید. در این جلسه پس از معارفه مجتمع به منظور آگهی و بهره مندی بیشتر دانشجویان از مطالب علمی ، تازه های دنیای فناوری اطلاعات و فرصت های شغلی؛ وب سایت مجتمع انفورماتیک بین الملل و ماهنامه الکترونیکی Login نیز معرفی گردید.و پس ازاعطای بسته کمک آموزشی به دانشجویان، کیک افتتاحیه دوره توسط یکی از دانشجویان بریده شد.
 اسامی دانشجویان این دوره به شرح ذیل می باشد.
1.    سرکار خانم بهاره اصغرنژاد جوان
2.    سرکارخانم بهاره جهانیار
3.    سرکارخانم وشتی حاتمی
4.    سرکارخانم سمیرا میس محمدی آریا
5.    جناب آقای حمیدرضا باروئی
6.    جناب آقای حامد زمانی شاندیز
7.    جناب آقای عبدالله عابدین زاده
8.    جناب آقای محمدرضا مشایخی
9.    جناب آقای رامین والیه

03 956fb

02 4aada

 موفقیت ؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است.
مهناز قنبریان
دپارتمان آموزش – مجتمع انفورماتیک بین الملل

Web Analytics