Print

اعلام تاریخ آزمون دانش پژوهان محترم

on .

آموزش شبکه

دانش پژوهان عزیز

به اطلاع می رسانیم آزمون رسمی MCSA 70 - 410 کد گروه 9283 مورخ 93/02/01 ساعت 14:00  

 120 - 200 CCNA کد گروه 9282 مورخ 93/02/02 ساعت 14:00 برگزار می گردد.

موفقیت اتفاقی نیست بلکه دست یافتنی است.

 

 

Web Analytics