Print

پایان این هفته؛ شروع تخصص در MCSA

on .

آموزش شبکه های مایکروسافت

 خوشحالیم از اینکه به خانواده بزرگ بین الملل پیوستید.

دانش پژوهان عزیز کمپ MCSA کد گروه 9306 پنجشنبه این هفته مورخ 1393/02/18  آغاز می گردد. ایام برگزاری این کمپ پنج شنبه ها ساعت 14:30 لغایت 21:00 و جمعه ها ساعت 8:30 لغایت 14:00 می باشد.

آرزومندیم با تلاش و پشتکار شما و همراهی ما به اهداف عالی علمی خود نائل شوید.

                    «دانشمند کسی است که بکوشد تا درد و رنج خود را بکاهد.»                                                                                        ویکتورهوگو

 کارشناس آموزش مجتمع انفورماتیک بین الملل
مهندس بهاره جهانیار
Web Analytics