Print

شادباش موفقیت خانم مهندس حاتمی در استانبول

on .

congrats 1eebe

سرکار خانم مهندس وشتی حاتمی؛

بازگشت افتخار آمیز شما را از استانبول جهت شرکت در آزمون بین المللی Microsoft Windows Server 2012 را  با کد آزمونهای " 410 - 70, Installing and configuring windows server 2012 "  و "411 - 70, Administering windows server 2012 " خدمت شما و خانواده عزیزتان تبریک عرض مینمائیم. امیدواریم  که این موفقیت انگیزه ای برای ادامه راه روشن علم آموزی و اخذ مدارک معتبر شما باشد.

از خداوند مهربان سلامت، بهروزی و موفقیت شما را خواستاریم.

اسماء دلپسند

کارشناس روابط عمومی 

Web Analytics