Print

جلسه جبرانی دوره های CCNA و MCSA

on .

study
 
اساتید گرامی، کمک مدرسین ودانشجویان ارجمند؛
 
 
به اطلاع می رسانیم دوره CCNA کد گروه (9319) و دوره MCSA کد گروه (9312) در روز جمعه مورخ 1393/05/31 از ساعت 14:30 الی 19:30 کلاس جبرانی برگزار می گردد.
 

انسان ها شکست نمیخورند بلکه تنها تلاش کردن شان را متوقف می سازند.          

 پیروز و سربلند باشید 
کارشناس آموزش مجتمع انفورماتیک بین الملل
بهاره جهان یار
Web Analytics