Print

پایانی هوشمندانه برای شش ماه اول سال - طرح شهریور خوشمزه

on .

Good-Food-Korean 145b4
طرح شهریور خوشمزه
 
دانشجویان و اساتید گرامی بین الملل
 
نیک تر از ما میدانید که چقدر شروعی هدفمند، زیبا و دلنشین است اما مهمتر از شروع، پایانی زیبا و هدفمند است. برخی از آدمها شروعی خوب را تجربه نکرده اند اما بیشتر آدمها پایانی خوب را نیاموخته اند.
و چه سعادتمند هستند آدمهایی که ارزش یک پایان خوب را میفهمند. 
 
دوستان همراه
تا پایان شهریور ماه و تا پایان شش ماهه اول سال کمتر از 20 روز باقی مانده است. با پایان این ماه وارد فصل پاییز و ماه مهر و شروع دانشگاه و تغییرات آب و هوایی و .... خواهیم شد. تجربه به ما ثابت کرده است این فصل برای خودش برنامه ای جدید میخواهد شروعی تازه، و پسندیده نیست عاریه ای از فصل تابستان را با خود نگه داشته باشد. پس توصیه میکنیم همراه با مسئولین اموزشی دفتر مرکزی بین الملل، کمک کنید تا پایانی زیبا را در انتهای شهریور امسال رقم بزنیم. ترم های آموزشی را به پایان برسانیم، آزمون های پایان دوره را برگزار کنیم و شما با مدارک و گواهینامه های ارزشممند پایان دوره، راهی کسب و کار خودتان شوید.
برای رسیدن به این هدف زیبا و ارزشمند نیازمند همراهی و هم نوایی شما هستیم.
از تمامی اساتید عزیز آقایان مهندس سید محمد جلالیان، مهندس رامین اصغریان، مهندس احسان رزمخواه، مهندس مهدی تحصیلداری، خانم مهندس بهاره بهار، خانم مهندس بهاره هاشمی که در اجرای این هدف همراه ما بوده اند سپاسگذاریم.
و از همه بیشتر از دانشجویان عزیزمان قدردانیم. آنانکه پیشتاز فهم و تعالی هستند.
 
واحد روابط عمومی
اسماء دلپسند
 
Web Analytics