Print

هانیه جان زادروزت مبارک

on .

Happy Birthdate 1
happy Birthdate i3centaer 2
happy Birthdate i3centaer 3
تولد تکرار امیدواری خداوند است ،یادآوری این تکرار بر شما مبارک.
 
همراهان بین الملل؛
کلاس روز یکشنبه مورخه 93/06/23 مصادف شد با تولد سرکار خانم هانیه برزگر دانشجوی دوره آموزشی ارشد طراحی وب کد گروه 9321،به یمن این روز مبارک جشنی صمیمی در مجتمع انفورماتیک با حضور استاد گرامی جناب آقای احسان رزمخواه و مسئول آموزش سرکار خانم بهاره جهان یار بر پا شد.
 
سبزترین لحظات را برای هانیه عزیز آرزومندیم .
 
کارشناس واحد آموزش مجتمع انفورماتیک بین الملل
مریم برادران
Web Analytics