Print

رواق منظر چشم من آشیانه توست

on .

رواق منظر چشم من آشیانه توست / کرم نما و فرود آ که خانه خانه توستhafez 16323

به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل / لطیفه‌های عجب زیر دام و دانه توست

دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد/ که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست

علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن / که این مفرح یاقوت در خزانه توست

به تن مقصرم از دولت ملازمتت / ولی خلاصه جان خاک آستانه توست

من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی / در خزانه به مهر تو و نشانه توست

تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار / که توسنی چو فلک رام تازیانه توست

چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز / از این حیل که در انبانه بهانه توست

سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد / که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست

 

همراهان عزیز بین الملل،

روز جهانی بزرگداشت حافظ، لسان الغیب اسرار عرفان ایران زمین فرارسیده، روزی که جهان صلابت سخن و فرهنگ ایران را به نظاره می نشیند و به این پشتوانه عظیم ادبی غبطه می خورد.

امیدواریم حافظ شیرین سخن، همچون همیشه، میان لحظه لحظه های زندگی ما جایگاهی ویژه داشته باشد.

 

اسماء دلپسند

کارشناس روابط عمومی

Web Analytics