جشن تولد دوره مسيرياب هاي سيسكو (CCNA) کد گروه 9352
 
CCNA 9352 e838b
 
دانشجويان و همراهان عزيز بين الملل
 
مفتخريم اعلام كنيم، دوره آموزشي جديد مسيرياب هاي سيسكو باحضور مدرس دوره جناب آقاي مهندس رامين اصغريان در روز چهارشنبه مورخ 93/09/19 آغاز گرديد.  به رسم هميشه كيك تولدي تهيه و جشني كوچك با حضور دانشجويان عزيز، استاد گرانقدر و پرسنل آموزش مجتمع انفورماتيك بين الملل،  برگزار گرديد.
 
دانشجويان حاضر در اين دوره آموزشي:
سركار خانم فريبا مستشارنژاد 
جناب آقاي مجتبي مهناني
جناب آقاي احمد عرب زاده 
جناب آقاي  رضا فعال
جناب آقاي حسين فاضلي 
جناب آقاي ياسر حيدري 
جناب آقاي علي اكبر زورمند بهرامي 
جناب آقاي ميثم آريان فاروجي 
 
برای اندیشیدن زمان صرف کنید؛ولی وقتی که زمان عمل فرا رسید، دیگر فکر نکنید، عمل کنید.
 
روابط عمومي مجتمع انفورماتيك بين الملل
Web Analytics