Print

ضمیمه شماره 70 روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد(دانلود رایگان)

on .

 

در این شماره می خوانید:

- گزارش دنیای اقتصاد از واقعیات فضای کسب و کار در گفتگو با کارشناسان

- کاهش تورم بدون افزایش تولید و اشتغال، ثمری برای اقتصاد ندارد

- لزوم توجه به بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه

- بررسی راه های صدور خدمات فنی و مهندسی

- رشد فراگیر، محور اصلی برنامه ششم توسعه

- جلوگیری از مصادره واحدهای تولیدی بدهکار

نشانی وب سایت: http://easteconomy.ir

نشانی صفحه فیس بوک: WWW.Facebook.com/Donya.Mashhad

نشانی حساب توئیتر: WWW.twitter.com/Donya-e-eqtesad

Web Analytics