میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق و امام صادق(ع) بر شما تبریک وتهنیت باد.
 
 
حق چو دید آن نور مطلق در حضور
آفرید از نور او صد بحر نور
آفرینش را جز او مقصود نیست
پاک دامن تر زاو موجود نیست
 
میلاد باسعادت خاتم پیمبران "حضرت محمد مصطفی(ص) " و نیز سالروز طلوع خورشید پرفروغ آسمان علم الهى، "امام جعفر صادق (ع)" بر تمام مسلمین تبریک وتهنیت باد.
 
روابط عمومی مجتمع انفورماتیک بین الملل
Web Analytics