اطلاعيه شروع كارگاه Network+ & Windows 8
 
دانشجويا ن عزيز
 
با سلام 
 
زمانبندي شروع كارگاها را به شرح ذیل،اعلام میداریم :
 
كارگاه +Network  سه شنبه مورخ 1393/11/07 از ساعت 14:00 الي 21:00 
 
كارگاه Windows 8 چهارشنبه مورخ 1393/11/08 از ساعت 14:00 الي 21:00 
 
 يك ذهن آزاد مي تواند مليون ها ذهن خفته را بيدار كند .
 
مهيا قائمي _ كارشناس آموزش مجتمع انفورماتيك بين الملل
Web Analytics