قابل توجه دانشجویان ارشد طراحی وب مهندس رزمخواه
 
دانشجويان عزيز
 
سلام 
 
به اطلاع می رسانیم کلاس استاد رزمخواه
 
دوره Web Design کد گروه 9352  سه شنبه مورخ 1393/11/07  ساعت 18:30 الی 21:00
 
دوره Web Design کد گروه 9346 چهارشنبه مورخ 1393/11/08  ساعت 18:30 الی 21:00   
 
برگزارنمی گردد.
 
جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می شود.
 
مهيا قائمي - كارشناس آموزش مجتمع انفورماتيك بين الملل
Web Analytics