Print

زمان بندی آزمون Network+ & Windows8 کد گروه 9359

on .

 

دانشجوي عزيز؛

با سلام

تاریخ آزمون +Network کد گروه 9357 چهارشنبه مورخ 1393/11/29 

تاریخ آزمون Windows 8 کد گروه 9358  مورخ 1393/12/06 می باشد 

جدول زمانبندی آزمون شما به شرح ذیل،اعلام میداریم:

 
ساعت 16:15 الی 17:15 ساعت 17:30 الي 18:30
وحید حسن زادگان پریچهر قبادی
مازیار برادران سلمانی قاسم جاهد
سید جواد موسوی مهدی محمدزاده عطار 
محمد بهشتی روی حسین فاضلی
 
شایان ذکر است حتما راس ساعت تعیین شده در مجتمع انفورماتیک بین الملل حضور یافته تا در زمان مقرر آزمون خود را به پایان رسانید.
 
فضایی بین پندار و عمل وجود دارد که با پشتکار پیموده می شود 
 
 مسئول آموزش واحد مجتمع انفورماتيك بين الملل
بهاره جهان یار
Web Analytics