Print

برگزاری موفقیت آمیز کلینیک آموزشی راه کارهای افزایش فروش

on .

هشتمین کلینیک آموزشی راهکارهای افزایش فروش(فروش در رکود) در راستای ادامه مباحث قبلی، پنجشنبه شب در سالن پژوهشکده کاوش پی، توسط روزنامه اقتصادی آسیا، با همکاری علمی اتحادیه تعاونی های خدمات آموزشی استان و حمایت گروه وب مارکتینگ بین الملل برگزار گردید.

آقای دکتر هادی شاهی به عنوان سخنران این مراسم، در ابتدا به ده پرسش کلیدی جهت افزایش فروش پاسخ داده و سپس اهداف اساسی بازاریابی را مورد بررسی قرار دادند. ایشان در ادامه به بیان تکنیک های روش KISS و معرفی مدل شناخته شده LOCATE پرداختند. در نهایت با بیان ویژگی های اصلی یک فروشنده حرفه ای صحبت های خود را به پایان رساندند.

از نکات جالب و قابل توجه در این مراسم، استقبال عالی و همکاری کامل شرکت کنندگان در مباحث ارائه شده نیز بود. 

Web Analytics