Print

تبریک قبولی خانم مهندس محبوبه حکمت نیا در مرکز آزمون استانبول

on .

 
 
سرکار خانم مهندس محبوبه حکمت نیا
 
به نمایندگی از مدیران مجتمع و کمیته آموزشی مجتمع انفورماتیک بین الملل، قبولی شما را در آزمون: Upgradin MCITP 2008 To MCSA 2012 - Exam 70.417
را در مرکز آزمون های بین المللی شهر استانبول ترکیه تبریک گفته و برایتان موفقیت های بیش از این آرزومندیم.
 
روابط عمومی مجتمع انفورماتیک بین الملل
Web Analytics