Print

حلول ماه پرفیض رمضان مبارک...

on .

دانشجویان عزیز بین الملل;

پیشاپیش آغاز ماه پر خیر و برکت رمضان را خدمت شما سروران تبریک عرض می نماییم. امیدواریم حلول این ماه مبارک نقطه آغاز جدیدی در زندگی معنوی هریک از ما باشد و بتوانیم بار دیگر طراوت و شور بندگی عارفانه را در وجودمان احساس کنیم.

مجتمع انفورماتیک بین الملل نیز به مناسبت حلول این ماه پر برکت و رفاه حال دانشجویان روزه دار، کلاس های آموزشی را در نوبت عصر متناسب با افطار تنظیم کرده که تغییر ساعت آنها بشرح ذیل می باشد:

کلاس هایی که ساعت 16:00 الی 18:30 برگزار می شده اند در ساعت 15:30 الی 17:30 برگزار خواهند شد.

کلاس هایی که ساعت 18:30 الی 21:00 برگزار می شده اند در ساعت 17:35 الی 19:35برگزار خواهند شد.

شایان ذکر است ساعت برگزاری کلاس های نوبت صبح به قوت قبل باقیست.

امیدواریم بتوانیم بدین  وسیله سهمی هرچند کوچک از پاداش روزه داری شما را نصیب شویم.

روابط عمومی مجتمع انفورماتیک بین الملل

Web Analytics