Print

تسلیت به دوست عزیزمان جناب آقای مهندس سهیل سپهری

on .


دوست و همراه همیشگی بین الملل

جناب آقای مهندس سپهری

اندوه ما درغم از دست دادن پدر عزیزو بزرگوارتان در واژه ها نمی گنجد تنها میتوانیم از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای حضرتعالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت نماییم.

 

خانواده بین الملل

Web Analytics