Print

زمان آزمون های مایکروسافت و سیسکو مجتمع انفورماتیک بین الملل

on .

 

دانشجویان عزیز؛

زمانبندی آزمون های مایکروسافت و سیسکو به شرح زیر می باشد. 

 

 

ردیف  کد گروه  نام دوره  کد آزمون مدرس دوره تاریخ آزمون ساعت برگزاری
1 9438 MCSE  70-413 مهندس اصغریان  95/05/30 شنبه  15 الی 16
9442 MCSE 70-412 مهندس جلالیان  95/06/02 سه شنبه  15 الی 16
3 9427 MCSE 70-414 مهندس جلالیان 95/06/01 دوشنبه 15 الی 16
4 9507 CCNA ------ مهندس اسدپور 95/06/27 شنبه 15 الی 16
5 9511 MCSE 70-410 مهندس جلالیان 95/06/10 چهارشنبه 15 الی 16
6 9519 MCSE +NET مهندس اصغریان 95/05/31 یکشنبه 15 الی 16

 

شایان ذکر است حتما راس ساعت تعیین شده در مجتمع انفورماتیک بین الملل حضور یافته تا در زمان مقرر آزمون خود را به پایان رسانید. در صورت غیبت در آزمون، Fail محسوب می گردد. 

 

 

موفق و پیروز باشید.

علیرضا شرف الدینی

معاونت آموزش انفورماتیک بین الملل

Web Analytics